Wat zijn de voorwaarden om een Nickel rekening te openen?

Nickel is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar, in slecht 5 minuten. Mensen met een bankverbod zijn welkom. Ontdek hier hoe je je rekening kan openen.
Het openen van een Nickel rekening is nu mogelijk voor internationale klanten, meer dan 190 paspoorten worden geaccepteerd. Ontdek de lijst met landen hier.

Om een rekening te openen, moet je:

 • Een fysiek persoon zijn (geen bedrijf),
 • meerderjarig en handelingsbekwaam zijn (personen onder voogdij of curatorschap kunnen geen Nickel rekening openen) of vanaf 12 jaar vergezeld zijn van een wettelijke vertegenwoordiger (deze laatste is niet verplicht klant te zijn bij Nickel). Minderjarigen die buiten de Europese Unie zijn geboren, kunnen zich niet inschrijven voor het jongerenaanbod
 • Fiscaal inwoner zijn van ten minste één land van de Europese Unie en de EVA*.
 • Een postadres hebben in België,
 • Een geldig gsmnummer en e-mailadres hebben (optioneel voor minderjarigen, verplicht voor de ouder/wettelijke vertegenwoordiger) als de wettelijke vertegenwoordiger geen Nickel-rekening heeft

Om een rekening te openen, heb je nodig:

💡 Als de minderjarige hetzelfde telefoonnummer heeft als zijn wettelijke vertegenwoordiger, zal de code die per sms wordt ontvangen, die van de wettelijke vertegenwoordiger zijn en niet die van de minderjarige. De minderjarige zal dus nooit de geheime code van zijn kaart via sms kunnen ontvangen.
 • € 20 in cash voorleggen of via bankkaart om je Nickel pack te kopen.
 • Buitenlandse studenten kunnen een Nickel rekening openen op voorwaarde dat de vermelding "machtiging tot werken" op de verblijfsvergunning worden vermeld.

 

*De opening van een rekening is niet mogelijk voor burgers en inwoners van de VS of indien men geboren is in de VS. Je moet een bewijs van verlies van nationaliteit kunnen voorleggen of een ander bewijs dat je het Amerikaanse staatsburgerschap niet hebt verkregen

De aanvaarde documenten zijn:

 • Belgische nationale identiteitskaart, met MRZ-band of een Europese identiteitskaart.
 • Belgisch paspoort of gelijkwaardig document van een land van de Europese Unie* of van de EVA (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland),
 • Meer dan 190 paspoorten worden aanvaard: bekijk de lijst
 • Verblijfsvergunning afgegeven door een Belgische autoriteit: verblijfsvergunning of bewonerskaart
 • Voor minderjarigen moet de vertegenwoordiger een familieboekje hebben
De landen van de Europese Unie zijn de volgende: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk

Voorwaarden voor de aanvaardbaarheid van de verstrekte documenten

 • Het identiteitsbewijs moet in goede staat verkeren, leesbaar zijn en mag niet onvolledig zijn. Als dit het geval is, zijn we genoodzaakt je rekening te blokkeren totdat we een nieuw identiteitsbewijs hebben ontvangen
 • Een rijbewijs wordt niet aanvaard.

In geval van vervallen documenten:

 • Alleen Belgische nationale identiteitskaarten, afgegeven vanaf 2 januari 2004, kunnen met 5 jaar worden verlengd (op voorwaarde dat de houder meerderjarig is op het moment van afgifte van het document). Alle andere verouderde documenten worden niet aanvaard
Om al het nieuws van Nickel te volgen, kun je ons volgen op social media!